AHİ ŞERAFETTİN CAMİİ
AHİ ŞERAFETTİN CAMİİ

ARSLANHANE (AHİ ŞERAFETTİN) CAMİİ

Arslanhane Camii, Ankara’nın Altındağ ilçesinde yer almaktadır. Ankara Ahilerinden olan Ahi Hüsameddin ve kardeşi Ahi Hasaneddin tarafından yaptırılan caminin kitabesi olmaması nedeniyle yapım tarihi net olarak bilinmemektedir. Ancak gerek yapının süslemeleri gerekse mimari şekli bakımından 13. Yüzyılın başlarında yapıldığı düşünülmektedir. Camii mimber kitabesine göre 1289 – 1290 yılları arasında yenilenmiştir. Camiinin banilerinden olan Ahi Hüsamettin’in oğlu olan Ahi Şerafettin 1290 senesinde camiyi ahşap ustası olan Dülger Ebubekir oğlu Mehmet’e onartmış ve camiyi büyütmüştür. Roma ve Bizans dönemine ait birçok devşirme malzeme kullanılan yapı 24 ahşap ayak üzerinde dikdörtgene yakın bazilikal planlıdır. Mimari tek katlı olarak tasarlanmış ve bir mahfillidir. Mimberi en iyi ahşap işlerinden biridir. Tavanı çantı tekniği ile yapılmış ayrıca alçı işçiliği ve çininin birleşmesi ile mükemmel bir görüntü ortaya çıkmıştır. Günümüzde ibadete açık olan caminin alt kısımlarında küçük dükkanlar yer almaktadır. Caminin dış cephesi moloz taş ile örülmüştür. Ana kapı caminin kuzeyinde yer almaktadır ve mermer kavsaralıdır. Batıda ve doğuda bulunan kapılar ise tuğla örgülüdür ve firuze ve mor renkli çinilerle süslenmiştir. Camini sadece gövdesinde değil minaresinde de devşirme malzeme kullanımı mevcuttur. Caminin iç kısmı ahşap yoğunlukludur. Sütunlar ahşap olmakla beraber sütun başlıkları Roma ve Bizans dönemine ait eserlerden devşirilerek kullanılmıştır. Mihrabı ise çini ve alçının bir arada kullanılması ile oluşturulmuştur. Bu mihrap alçı kabartma ve mozaik işçiliğinin ilk örneğini oluşturmaktadır. Selçuklu dönemi yaygın renkleri olan patlıcan moru, siyah ve firuze rengi bezemeler ile süslenmiştir. Cami minberi ise cevizden yapılmış en iyi kündekari örneklerinden biridir. Minber kitabesine bakıldığında caminin 1290 yılında yenilendiği ve genişletildiği görülmektedir. Minberin yan kısımları geometrik bezemelerle süslenmiş ünlü Selçuklu yıldızı ve çokgenler dikkat çekmektedir. Caminin tavanı çantı tekniği ile ahşaptan oluşturulmuştur. Anadolu’ya ait en iyi tavan işçiliğinin örneklerinden birini yansıtmaktadır.